Sateenkaarikengät - Rainbow Shoes.


Sateenkaarikenkien tarina:
Joskus tuntuu että parhaat teokset syntyvät vähän kuin sattumalta.
Näin kävi nopeasti luotujen Sateenkaarikenkien kohdalla.
Maanantai iltana sain rakkaalta ystävältäni tiedon että perjantaina on tilaisuus johon tarvitaan noutopöydän keskuskoriste.
Ja loppu on kiirettä, maalia, liimaa ja historiaa!

Story behind Rainbow Shoes:
Sometimes I feel that best art works come into existence at coincidence.
This happened with quickly made Rainbow Shoes.
Monday evening I got information from my very dear friend that on friday there is event where she would need center piece.
And the rest is very busy, paint, glue and history!
Kengät olivat noutopöydän keskikoristeena Kuomiokoski Oy:n 85-vuotis juhlalounaalla.
Kuomiokoski Oy on kenkätehdas ja näin ollen "kukkalaite" oli tilaisuuteen sopiva.
Tarjoilusta vastasi Löydön Kartano, Ristiina.

Shoes were center piece in Kuomiokoski Oy 85-year lunch.
Kuomiokoski Oy is a shoe factory.
Food service: Löydön Kartano, Ristiina.

Yläkuva: tiistai aamuna 13.8.2013 klo 8:41.
Upper picture: tuesday morning 13.8.2013 at
8:41 AM.

Alakuva: torstaina 15.8.2013 noin klo 16:45.
Below: thursday 15.8.2013 at 16:45 PM.
Mikä sotku!
What a mess!